cat

Projectes Ecosocials


JARDINET SCCL, va ser una de les primeres empreses de jardineria a obtenir la certificació em-mediambiental EMAS.

Un dels compromisos inclosos en la nostra Política mediambiental és "Afavorir l'adopció d'actituds ambientals correctes entre la població en general i en especial entre els escolars, mitjançant la promoció, d'activitats d'educació ambiental ja sigui directament o en col·laboració amb altres estaments socials ".

Dia a dia posem en pràctica aquest compromís amb la nostra participació en diversos projectes socioambientals, educatius i culturals.


prev next

Aquests són alguns dels nostres projectes:

HORTA SOCIAL ECOLÒGICA A LA ZONA DE CAN XEC - RIPOLLET

En col·laboració amb L'AJUNTAMENT DE RIPOLLET i amb el suport de l'Obra Social "La Caixa"

El projecte "HORTA SOCIAL ECOLÒGICA A LA ZONA DE CAN XEC DE RIPOLLET" presentat per JARDINET en partenariat amb l'Ajuntament de Ripollet, va ser seleccionat dins el programa de "Lluita contra la pobresa i l'exclusió social" de l'Obra Social "La Caixa" en la convocatòria 2014-2015
Consisteix bàsicament en la realització d'una "HORTA SOCIAL" amb criteris d'agricultura eco-lògica, a la zona de Can Xec, a Ripollet.

DISSENY, CONSTRUCCIÓ, I MANTENIMENT D'UNA HORTA ECOLÒGICA EDUCATIVA AL RECINTE VIVER-CASA NATURA - RIPOLLET

Al febrer de 2010, en col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient de Ripollet, vàrem iniciar el disseny de l'espai, planificació i execució dels treballs per a la creació de l'Horta ecològica educativa.
El projecte es va realitzar amb els recursos econòmics i humans de JARDINET i d'acord amb el projecte educatiu aprovat en el grup de treball que gestiona l'horta educativa localitzada dins el Recinte Viver de la Casa Natura a Ripollet i segueix vigent en l'actualitat.

COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE DE BASSA NATURAL I EN L’OPTIMITZACIÓ DEL SISTEMA DE REG DEL RECINTE VIVER-CASA NATURA - RIPOLLET

El 2010 es va posar en marxa des de la Regidoria de Jardineria i medi ambient el projecte d'instal·lació d'una Bassa Natural per tal de recrear un petit ecosistema aquàtic d'aigua dolça representatiu d'una part de la flora i fauna associada, avui perduda, però fa temps present a la ribera del riu Ripoll.
JARDINET col·laborar connectant el sistema de reg de la vegetació al voltant de la bassa, de l'horta ecològica educativa i de l'horta de fruiters a la bomba solar i eòlica que obté aigua del freàtic i que permet mantenir l'aigua a la bassa. Eliminant així el consum d'aigua de xarxa a tot el jardí de la Casa Natura.

Amb aquesta iniciativa s'ha aconseguit la presència estable i reproducció d'espècies d'aus com l'ànec coll vell, el xoriguer, i amfibis com el gripau corredor. Així com la consolidació de flora típica de ribera com diferents tipus de Salix, la tifa, lliris d'aigua, joncs, saücs, etc ...

ASSESSORAMENT TÈCNIC I PRÀCTIC EN EL DISSENY I FUNCIONAMENT DEL SEU PROPI HORT ESCOLAR A DIVERSOS CENTRES EDUCATIUS I AMPA DE RIPOLLET I ALTRES MUNIACIPIS
Proporcionem assessorament per al disseny, construcció i manteniment del seu propi hort a algunes escoles interessades.

PARTICIPACIÓ EN L'ELABORACIÓ DE PROPOSTES EDUCATIVES ENTORN A L'ESPAI D'HORTA:

- TALLERS D'HORTICULTURA ECOLÒGICA PER A ESCOLARS
(Activitat mediambiental inclosa dins el catàleg d'activitats educatives ofeses per la Casa Natura a totes les escoles municipals de Ripollet).
Una horta educativa és una eina pedagògica, amena, dinàmica i fins i tot divertida, és una extensió de l'aprenentatge utilitzant un model pràctic i didàctic a escala reduïda d'organització, per tal de potenciar la comprensió dels conceptes de biodiversitat, ecosistemes, ecologia bàsica, integració amb el medi o respecte mediambiental, proporcionant un contacte amb la cultura rural i agrícola, alhora que es fomenten aspectes com el treball en equip i la cooperació mútua.
Permetent treballar aspectes tan importants com són els hàbits alimentaris, motivant als nens per incorporar a la seva dieta diària una major quantitat de fruites, verdures i hortalisses.

- TALLERS D'HORTICULTURA ECOLÒGICA OBERT AL PÚBLIC EN GENERAL
Aquest espai ofereix també una oportunitat immillorable d'organitzar tallers o jornades de re-reciclatge pràctiques, on poder aprendre i veure els resultats "in situ" de les noves tècniques de cultiu ecològic i de manteniment sostenible, aplicables tant a nivell d'horticultura com de jardineria urbana.

COL·LABORACIÓ ANUAL A LA FESTA DEL DIA DE L'ARBRE
Des de l'any 1996, i fins avui dia, els operaris de JARDINET participen a la Festa de l'arbre dirigida als escolars, organitzada anualment per la Regidoria de Medi Ambient de Ripollet. Col·laborant en la planificació de l'activitat, aportant eines i guiant als nens en els treballs de plantació.

COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS MUNICIPALS: RELACIÓ AMB L'AGRUPACIÓ RI-POLLET NATURA (ARN)
La relació de JARDINET, amb l'Agrupació Ripollet Natura, que gestiona mitjançant concessió de l'Ajuntament de Ripollet les activitats d'educació i sensibilització mediambiental realitzades al municipi, ha estat sempre molt estreta.
Des de fa anys, els hi proporcionem dades referents a la vegetació i fauna dels diferents parcs i zones verdes municipals on treballem, col·laborant també en altres activitats.