cat

Quin Son


JARDINET SCCL, és una de les EMPRESES INTEGRA a Catalunya i té com a activitat econòmica principal la jardineria i la formació ocupacional dins el sector.
JARDINET S.C.C.L. neix al gener de 1995 com a culminació del projecte INTEGRA dut a terme durant dos anys i mig al municipi de Ripollet.
Un cop constituïts en cooperativa, JARDINET, vol seguir mantenint-se fidel als seus orígens i a la filosofia que va inspirar aquests projectes.
Per això, un dels nostres plantejaments de cara a la consolidació i ampliació de l'empresa, ha estat i continua sent donar prioritat a la incorporació de nous treballadors, a persones emmarcades en alguns dels considerats col·lectius en risc d'exclusió.
Volem també participar, directament o indirectament en totes aquelles iniciatives públiques i privades de caràcter social que ens siguin proposades.

JARDINET SCCL té com a àmbit d'actuació principal el Vallès Occidental i àrees limítrofes

prev next

o Missió
- La nostra missió és aconseguir la satisfacció dels nostres clients, liderant en la presentació de solucions i serveis de jardineria del sector públic i privat.

o Visió
- La nostra Visió és posicionar-nos social i ecològicament com a empresa líder de qualitat en el sector de Jardineria. La sostenibilitat és l'eix central del nostre treball, reforçant el missatge de la importància de fomentar el creixement de l'activitat de jardineria, pública i privada, com a instrument per millorar la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de tots els implicats en els nostres projectes.

o Valors
- Treball en equip: Promovent i donant suport al treball d'equips homogenis, polivalents i interdepartamentals.

- Persones: Ser un bon lloc on treballar, que les persones se sentin còmodes per donar cada dia el millor de si mateixes.

- Col·laboració: Mostrar que els valors de la cooperació i de la solidaritat (dins i fora de l'empresa) converteixen la nostra empresa en més viable i sostenible.

- Formació: L'empresa es preocupa de la formació contínua en tots els àmbits per a oferir la millor qualitat de serveis.

- Client: Valorem al client aportant excel·lència i millora contínua en el servei any rere any, sent la seva satisfacció el nostre repte.

- Transparència: La nostra implicació i compromís no seria possible sense una absoluta transparència en tots els processos.

- Integritat i Ètica: Promovem un compromís social d'afavorir accions, productes i mètodes de producció no perjudicials amb el medi ambient a curt i llarg termini, de manera que el desenvolupament pugui ser sostenible en el temps sense ocasionar problemes en el futur de les generacions futures.

- Confiança i seguretat: Enfocar la relació amb la comunitat sota la premissa de confiança mútua, donant als clients una seguretat absoluta en els serveis prestats, respectant la seva intimitat, la protecció i confidencialitat.

- Responsabilitat Social Corporativa: Contribuïm activament al desenvolupament social, econòmic i ambiental de la comunitat, millorant a la vegada, la nostra situació competitiva i valorativa.