cat

NOSTRES SERVEIS

La nostra empresa té una dilatada experiència en proporcionar una àmplia gamma de serveis i solucions innovadores a clients de tots els sectors i amb diferents pressupostos
Contacta amb nosaltres i un dels nostres tècnics estarà encantat d'atendre't.


Els principals serveis que realitzem són:

1- DISSENY I REALITZACIÓ D'ESPAIS VERDS.
Atenent a dos aspectes fonamentals: les característiques de l'espai i les necessitats dels seus usuaris.

2- MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS PÚBLICS I PRIVATS
Realitzem tot tipus de treballs de manteniment atenent a les demandes particulars de cada client:
- Manteniment integral (neteja i treballs de jardineria en general)
- Manteniment de gespes.
- Manteniment de jardineria exterior (gespa, arbrat, planta arbustiva, etc ...)
- Manteniment de Plantes d'interior
- Poda.
- Manteniment de sistemes de reg.

3- PODA D'ARBRAT
Tot tipus de poda en alçada: poda de formació, d'aixecament de copa, podes de neteja i aclarida, tala d'exemplars, etc ...
Comptem amb professionals qualificats i amb els mitjans tècnics necessaris per realitzar un treball de qualitat i garantint el total compliment de la normativa de es-seguretat.

4- DISSENY I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE REG EFICIENTS
Disseny i instal·lació de sistemes de reg per aspersió i degoteig. Incloent l'automatització del sistema i la instal·lació de mecanismes d'estalvi en el consum d'aigua (sensors d'humitat, sensors de pluja, ...)

5- ESBROSSAMENT DE TERRENYS
Desbrossament i neteja de terrenys, solars i franges de vegetació no controlada.


6- RECUPERACIÓ I MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS DEGRADATS

Aquesta activitat consisteix en la recuperació d'espais verds degradats. El procés inclouria tant la fase de disseny i realització del projecte d'actuació, com l’execució dels treballs i el manteniment posterior.
La filosofia d'aquest procés seria la de crear un nou espai, el més semblant possible al seu estat original, en un intent de recuperar la vegetació autòctona de la zona.

7- TRASPLANTAMENT D'EXEMPLARS SINGULARS
JARDINET participa de totes les fases del procés: planificació i coordinació dels treballs, execució i posterior manteniment de l'exemplar trasplantat.

8- ASESORAMENT TÈCNIC A EMPRESES, CENTRES ESCOLARS, COMUNITATS DE VEÏNS O PARTICULARS
JARDINET SCCL ofereix un assessorament en matèria de disseny i manteniment d'espais verds i jardins, horts urbans i escolars, així com per a la resolució de problemes concrets.

9- FORMACIÓ OCUPACIONAL DINS DEL SECTOR DE LA JARDINERIA I LA HORTICULTURA
Un altre aspecte de l'activitat de JARDINET és la realització de projectes formatius di-dirigits especialment a col·lectius en risc d'exclusió social, així com el seguiment i tutoria de les pràctiques realitzades en els propis centres o a la nostra empresa.

L'actual plantilla fixa de l'empresa, està formada en un 90% per treballadors veïns dels municipis on l'empresa desenvolupa la seva activitat, reforçant d'aquesta manera la seva implicació amb el seu entorn més proper.
En moments de puntes de treball aquesta plantilla pot incrementar-se.

Com a garantia de la capacitació tècnica de l'empresa i com a responsables de la direcció i supervisió dels treballs, JARDINET compta amb dos tècnics d'àmplia experiència, un enginyer tècnic agrícola i una Llicenciada en Biologia.

JARDINET SCCL, disposa d'una flota vehicles (camions doble cabina, camió bolquet, furgoneta tipus furgó), així com maquinària i equips propis de la seva activitat: segadores, desbrossadores, cisternes de tractaments, motoserres, tallabarders, etc...