cat

Sistema de Gestió Ambiental


JARDINET defineix la seva POLÍTICA AMBIENTAL com a punt de partida i referent constant del seu Sistema de Gestió ambiental, establint els següents compromisos:
JARDINET garanteix el compliment continu de tots els requisits legals en matèria de medi ambient que siguin d'aplicació a la seva activitat.
Així mateix, es compromet a complir amb aquells altres requisits que l'empresa subscriu voluntàriament en relació amb els seus aspectes ambientals.
JARDINET es compromet a desenvolupar les seves activitats i serveis amb el màxim de respecte per la protecció del medi ambient, en el marc d'una millora contínua raonablement viable, dels seus resultats mediambientals i de la utilització de les millors tecnologies disponibles.

prev next

El SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL de l'empresa JARDINET, SCCL. es basa en els requisits exigits pel REGLAMENT (CE) Nº1221 / 2009 del Parlament Europeu EMAS (SISTEMA COMUNITARI DE GESTIÓ I AUDITORIA AMBIENTAL).
Els principis que deriven d'aquest Sistema de Gestió Mediambiental s'apliquen en totes les activitats i serveis desenvolupats per JARDINET, SCCL. en el seu centre de Ripollet (Barcelona).